Under denne fanen finner du hunder som ikke er med i oppdrettet lenger.

Noen har vi hatt de kull vi hadde  avtale med samarbeids partener om å ha. 

Noen har vi valgt å ikke avle mer på mens andre igjen dessverre ikke er blant oss lenger.


Disse hunden er foreldre til ett eller flere kull i vårt oppdrett, så tanken er at det er kjekt for de som har valper etter dem å se de flotte hundene deres valper stammer fra.

De er jo på flere stamtavler i flere ledd.